вторник, 28 юни 2011 г.

Надежден клиент

Стар банкер решил да се оттегли и да остави бизнеса в ръцете на сина си. Затова поискал да му даде някои насоки в практически условия. Повикал го в офиса и казал:
-Синко, днес ще те науча да даваш кредити.
Влязъл първият потенциален клиент с наръч документи, доказващи абсолютната му финансова стабилност. Формално погледнато всичко било прекрасно. Накрая старият банкер попитал:
-Млади човече, кажете, колко често се къпете?
-Веднъж в седмицата - леко се смутил клиентът.
-Добре, наминете след седмица, може нещата да се получат.
А на сина си прошепнал: "На този няма да му дадем кредит".
Влязъл следващият кандидат. Същата картина. Само на въпроса колко често се къпе, отговорил: "Три пъти в седмицата".
-Чудесно, -казал старият банкер - заповядайте след седмица, ще получите отговор.
И тихо промърморил: "На този може и да дадем".
Влязъл третият клиент и започнал несвързано да обяснява за какво му е нужен кредита, част от документите забравил.
-Млади човече, колко често се къпете? - попитал и него старият банкар.
-Два пъти на ден, сър, сутрин и вечер.
-Чудесно, заповядайте утре, документите ще са оформени и ще получите кредита.
Клиентът си тръгнал щастлив, а синът му възкликнал:
-Но татко, това, което вършиш, противоречи на всякаква логика.
-Запомни сине, - казал старият банкер - когато искат да вземат кредит, всички те са просто безупречни, но когато дойде време за плащане, понякога ще си готов да им целуваш задника, за да си получиш парите. Затова трябва да бъдеш сигурен, че този задник ще е чист.

0 коментара:

Публикуване на коментар