петък, 5 юли 2013 г.

Телемаркетинг

Телефонен звън.
– Добър ден! Имаме няколко въпроса, отговорът на които е много ва...
Тряс.
Телефонен звън.
– Здравейте.  Днес имате уникалната възмож...
Тряс.
Телефонен звън.
– Простете за безпокойството, не бихте ли желали да удължите ваш...
Тряс.
Телефонен звън.
– Обаждам се по повод на възможно подобряване качеството на ...
Тряс.
Телефонен звън.
– Искам да ви представя особ...
Тряс.
Създателят Шамбамбукли с въздишка остави телефонната слушалка и затвори телефонния указател.
– Един път не ме изслушаха! – обидено заяви той.
– Казвах ли ти?! – не пропусна да му напомни създателят Мазукта. – Хората са напълно доволни от съществуващото положение и не искат да променят нищо. А ти: "да им удължим живота", та "да им удължим живота"! Друга работа нямаш ли си?

П. Бормор