сряда, 15 юни 2011 г.

Вашият Бог е под петата ми

Веднъж Бахаудин Накшбанди присъствал на събрание на ислямски богослови. Помолили го да се включи в дискусията за религията. И той казал: "Вашият Бог се намира под петата ми".
Вдигнал се невероятен шум. Много искали Бахаудин да бъде наказан със смърт за богохулството си или да бъде признат за луд.
Изправили го на съд, председателстван от главата на теолозите. Събрала се тълпа от стотици хиляди души. Попитали го поддържа ли твърдението си.
-Да, - повторил той силно - вашият Бог е под петата ми.
Помолили го да обясни и той казал:
-Смъкнете десния ми сандал и там ще намерите отговора.
Когато смъкнали сандала му, в задната част лежала една монетка. А председателят на съда признал на всеослушание, че суфият им е дал добър урок.

суфийска притча

0 коментара:

Публикуване на коментар