четвъртък, 27 януари 2011 г.

Какво можехте да постигнете, ако ...

От Европа в Долен Ийст Сайд пристигнал евреин и подал молба за длъжността шамас в синагогата на Ривингтън стрийт.
Ръководството се канело да приеме кандидатурата му, когато изведнъж установили, че човекът е неграмотен и решили, че по тази причина е неприемлив за синагогата.
Евреинът си отишъл и станал дребен търговец, разнасящ стока по домовете. Работата му потръгнала и скоро се сдобил с кон и каруца. След това открил магазин. После - друг. Накрая се наканил да открие пет магазина, но за това му потрябвал и банков заем.
Срещнал се с управителя на банката и поискал заем от петдесет хиляди долара. Заемът му бил отпуснат. Когато му дали да подпише договора, той се разписал с кръстче.
Управителят бил в шок:
-Какво? Нима сте неграмотен?
Човекът кимнал с глава.
-Но след като така сте създали толкова успешен бизнес, представяте ли си какво можехте да постигнете, ако умеехте да четете и да пишете?
-Да, щях да бъда прислужник в синагогата.

Материалите в блога са лични преводи. Копирането е забранено!

0 коментара:

Публикуване на коментар