понеделник, 8 август 2011 г.

Страхотно бъдеще

-Ами ти? - обърна се Клатето към Джони. - Ти какъв искаш да станеш?
-Не знам - сви рамене Джони.
-Не ходи ли миналата седмица на оная вечер по професионално ориентиране?
Джони кимна. Предлагаха им всякакви видове Страхотно бъдеще. Страхотно бъдеще в търговията на дребно. Страхотно бъдеще в търговията на едро. Страхотно бъдеще във въоръжените сили, макар това вероятно да не засягаше Бигмак, на когото му дадоха да подържи картечница, а той я изтърва и тя му смаза крака. Но Джони не намери нито едно Страхотно бъдеще, в което наистина да има бъдеще.

Тери Пратчет "Джони и умрелите"

Актуален проблем и у нас. И, види се, навсякъде решаван проформа, ако въобще.
Иначе самата книга не ви я препоръчвам. Защото ми остави натрапчивото усещане, че не всяка Негова книга заслужава да бъде прочетена ...

0 коментара:

Публикуване на коментар