понеделник, 1 август 2011 г.

Как не се ... пише бизнес притча

Попадам на това (претенциозно и претрупано заглавие най-напред) :

Притча за функциите на бизнес консултанта (треньора, коучера, психотерапевта, бла-бла) в решението на проблемите на клиента

За какво е нужен консултантът?

Стара арабска притча

На смъртния си одър стар арабин събрал тримата си сина, за да подели между тях богатството, което натрупал през живота си. А неговото богатство били 17 камили. На най-големия син казал: "Ти ще получиш половината от камилите ми", на средния: "Ти ще получиш 1/3 от камилите ми", а на най-малкия: "Ти ще получиш 1/9 от камилите ми". И издъхнал.
В продължение на месеци синовете не могли да изпълнят бащината воля и да поделят наследството според заръката, защото броят на камилите не се делял нито на 2, нито на 3, нито на 9. Питали кого ли не, но не могли да получат съвет.
Един ден срещнали стал мъдрец. Решили и него да попитат.
-Не знам как да реша задачата ви, - отвърнал мъдрецът - но аз имам една камила и ви я давам.
Тази последна камила разрешила проблема, защото 18 се дели прекрасно и на 2, и на 3, и на 9. Най-големият получил 9 камили, средния - 6, а най-малкия - 2. Ако се съберат всички камили, които получили братята, се получава 17. Останала една камила, тази на старият мъдрец, който я яхнал и отпътувал.

А изводът от притчата е: Всеки, за да реши произволен проблем, се нуждае от консултант.

:D Даже и да се абстрахирам от подозрението си може ли това да бъде притча и от силното съмнение, че някой, различен от консултант, е в състояние да стигне до подобен извод, де се е чуло и видяло консултантът безвъзмездно да използва собствения си ресурс за решаване проблема на клиента и в отплата единствено него да си прибере обратно?!
Затова редакция:


Притча за функциите на бизнес консултанта (треньора, коучера, психотерапевта, бла-бла)

За какво е нужен консултантът?

Стара арабска притча (обновена)

На смъртния си одър стар арабин събрал тримата си сина, за да подели между тях богатството, което натрупал през живота си. А неговото богатство били 19 камили. На най-големия син казал: "Ти ще получиш половината от камилите ми", на средния: "Ти ще получиш 1/3 от камилите ми", а на най-малкия: "Ти ще получиш 1/6 от камилите ми". И издъхнал.
В продължение на месеци синовете не могли да изпълнят бащината воля и да поделят наследството според заръката, защото броят на камилите не се делял нито на 2, нито на 3, нито на 6. Питали кого ли не, но не могли да получат съвет.
Един ден срещнали стал мъдрец. Решили и него да попитат.
-Отделете една камила и се опитайте да ги разделите тогава - отвърнал мъдрецът.
Като отделили една камила, братята лесно разделили останалите, защото 18 се дели прекрасно и на 2, и на 3, и на 6. Най-големият получил 9 камили, средния - 6, а най-малкия- 3.
-А останалата една камила на кого се пада? - попитали братята мъдреца.
-На мен, естествено! - отвърнал той, яхнал я и отпътувал.

Да направите новия извод оставям на вас. :D

0 коментара:

Публикуване на коментар