петък, 15 април 2011 г.

Не стават за търговци

Един индуски търговец бил на смъртно легло и поръчал да повикат децата му.
-Тук ли е Раам? Сапун дойде ли? Къде е Кумиран?
-Всички са тук - казала жена му. - Погледни!
-Дявол да ви вземе! - простенал умиращият. - Никой ли не е останал в дюкяна? Значи не ви бива за търговци!

0 коментара:

Публикуване на коментар