петък, 4 януари 2013 г.

Притча за работата в екип или Как украинците носили подарък на руския цар

Ще прекъсна за малко хумороскопа, защото тая приказка ми изплува преди няколко дни в главата и решително отказва да си тръгне. Явно, страстно желае публичност. :D

Трима украинци решили да занесат подарък на руския цар в знак на почит и уважение.
- Да му занесем бяла погача - предложил единият.
- Той яде бял хляб всеки ден, глупако! - не одобрил вторият.
- Е, какво тогава?
- Да му занесем бъчвичка с квас ...
Почудили се още, поумували и решили квас да бъде. След това започнали да мислят с какво приветствие да се обърнат към царя. Първият рекъл:
- Като му поднесем подаръка, аз ще кажа: "Да си жив и здрав, царю честити!"
- А аз ще продължа: "... с царицата и царчетата..." - измислил вторият.
- А аз ще завърша: "... и целият царски двор!" - казал третият.
Речено-сторено. Взели бъчвичка с квас и се отправили на път. Стигнали в царския дворец.
Когато ги пуснали в залата, да поднесат подаръка и приветствието си на царя, тръгнали в колона един след друг. Не щеш ли, досами царския трон първият се спънал, пльоснал се на земята, бъчвичката се пукнала и квасът се разлял.
- Дявол да го вземе! - възкликнал той.
- ... с царицата и царчетата ... - побързал да каже репликата си вторият.
- ... и целият царски двор! - завършил третият, който така и не видял какво е станало, защото били подредени плътно един зад друг.
- Стража-а-а! - провикнал се ядосан царят.
- ... Май все пак трябваше да донесем погача ... - почесал се по главата третият украинец, в недоумение от яда на царя.


0 коментара:

Публикуване на коментар