сряда, 23 март 2011 г.

Търговецът и златната рибка

Един търговец ловял риба на езерото. И извадил рибка - не обикновена, а златна.
-Пусни ме, добри човече, - проговорила рибата с човешки глас - ще ти изпълня три желания.
Търговецът обмислил внимателно предложението и казал:
-Пет! И си стискаме ръцете.
-Но аз мога само три - промълвила рибата.
-Четири и половина - предложил търговецът.
-Три - казала рибата едва чуто.
-Добре, добре, спираме се на четири. Съгласна ли си?
Този път рибата нищо не отвърнала. Тя лежала мъртва на дъното на лодката.

0 коментара:

Публикуване на коментар