понеделник, 14 март 2011 г.

Ябълка в тревата

В тревата лежала ябълка. Като цяло хубава, само с едно петънце.
Учителят я вдигна и каза:
-Има две възможности. Можете да я изтриете и да я изядете веднага. А можете и да вземете нож, да изрежете съмнителните участъци и да я изядете след това. Така няма да ви се налага повече да внимавате и ще успеете да изядете повече. Защото в първия случай неволно оставяме много от годното за ядене около негодното. Вярно, в първия случай можем да започнем да ядем веднага, а във втория едва след предварителна подготовка. Това са две различни стратегии. Във всички дела. Абсолютно всички! Това е изключително важна разлика.
Той извади нож, почисти ябълката и започна бавно да я яде.
-А нас няма ли да ни почерпите? - пошегувахме се ние.
-Не, - отговори той - за да запомните по-добре!
И дояде ябълката.
Той много рядко казваше не, въпреки че умееше да го прави много добре.

Владимир Тарасов

0 коментара:

Публикуване на коментар