четвъртък, 3 май 2012 г.

"Фалшиви" пари за "фалшива" стока

Пристигнал при един ковач на кон Петър Първи.
-Подкови ми коня - казал. - Само хубави подкови да направиш!
Изработил ковачът една подкова и му я подал:
-Тази добра ли е?
Хванал я царят и я разгънал:
-Слабичка е!
Направил ковачът втора.
-А тази как е?
Царят разгънал и нея. Третата вече одобрил. Направил ковачът още три като нея и подковал коня.
Взел царят да се разплаща. Подал на ковача медни монети. Той огънал една и я счупил.
-А на вас парите са ви фалшиви - засмял се ковачът.
Подал му царят сребърна монета. Ковачът счупил и нея. Тогава царят му дал златна пара и казал:
-Тази не я чупи. Разбрах вече, удари коса на камък! Знаеш ли кой съм?
-Не, не знам.
-Аз съм Петър Първи, вашият господар. Работи все така и разказвай на хората как господарят е чупил подковите ти, а ти - неговите пари!

руска приказка

0 коментара:

Публикуване на коментар