четвъртък, 10 януари 2013 г.

Хейлим - тайната на успеха (продължение)


"Направи хейлим твое жизнено правило и ще постигнеш успех." С тези думи султанът изпратил поета да си върви.

И идва моментът да обясня, какво пише под черта за думата "хейлим", а именно: "Изразите "умението да бъдеш приятен", "да предизвикваш доверие", "да печелиш нечие благоразположение, като се преструваш" едва ли предават цялата палитра от значения на тази арабска дума." Знам, че ще има разочаровани, но това е животът. :)

По пътя към хана младият човек дълго размишлявал върху този необичаен съвет. И изведнъж го осенила идея ... На пуста улица срещнал богато облечен гръцки свещеник и с остри заплахи го принудил да разменят дрехите си. Като се прибрал, стоял в стаята си толкова дълго, колкото било необходимо, за да порасне косата му достатъчно, за да мине успешно за православен свещеник. 
Когато това станало, се обърнал към мюсюлмански шейх с молба за лична аудиенция. Когато шейхът го приел, "свещеникът" разказал следното:
- От три дни сънувам един и същи сън. Явява ми се един почтен човек с такава и такава външност, облечен така и така (от описанието, което дал, всеки образован мюсюлманин би познал пророк Мохамед) и ми казва, че е изпратен да ме посвети в истинската вяра. След това започва да чете някаква молитва и ме кара да я повтарям заедно с него, докато не я науча наизуст. Накрая, като я научих, ми каза, че трябва да дойда при теб, за да получа по-нататъшни указания.
След тези обяснения нашият хитрец гладко изрецитирал първата сура на Корана. Поразеният шейх му задал няколко тривиални въпроса, на които гостът отвърнал като по вода. По всичко личало, че е православен свещеник, на който сам пророк Мохамед.е решил да преподава основите на исляма. Това бил най-любопитният случай за обръщане в нова вяра, за който шейхът бил чувал през живота си и охотно приел посетителят да остане в дома му, за да му помага в обучението и да го напътства духовно.
На следващата сутрин мнимият свещеник разказал, че отново бил посетен насън от пророка и като доказателство изрецитирал втората сура на Корана, която се състояла от 286 строфи, без да допусне нито една грешка. Шейхът бил поразен до дъното на душата си. Поканил други мюсюлмански духовници да го посетят на сутринта, за да видят с очите си невероятното обръщане. Когато пред тях без грешка младежът изрецитирал третата сура и гладко и вярно отговорил на всичките им въпроси, всички се убедили, че са свидетели на истинско чудо.
Вестта се разлетяла като вятър из Истамбул. Трогнати мюсюлмани засипвали шейха с подаръци, които той охотно делял с ученика си. 
Когато султанът чул за "чудото" и разбрал кога се е случило, го споходили съмнения и заповядал новоизлюпеният мюсюлманин да се яви при него. Познал го от пръв поглед и сурово поискал обяснение.
- Ваше Величество, посъветвахте ме да приема хейлим за свое жизнено правило и аз намерих този съвет за много удачен! - казало момчето.
Султанът се разсмял и пратил да съобщят на шейха, че той лично ще поеме по-нататъшната грижа за повереника му. Назначил младежа за свой личен секретар и постепенно той се издигнал до най-високите етажи на властта.
Оттогава на Изток казват: "Вземи хейлим за правило и ще преуспееш". А понякога просто: "Целувай кучето по муцуната дотогава, докато получиш от него каквото ти трябва".

палестинска приказка


0 коментара:

Публикуване на коментар